Shopping cart

BBBLiga - 2020/1, propozície

BBBLiga


Väčšina hráčov sa dohodla na nasledovnom systéme ligy :

Liga je otvorená pre každého záujemcu, ktorý súhlasí s uvedenými propozíciami, pravidlami biliardu a fair-play.

Hrať sa bude v hrách č. 8 a 10 podľa Pravidiel WPA, na stoloch veľkosti 9 stôp.

Dvojica hráčov si sama určuje termín a miesto vzájomného zápasu. Každý zápas sa hrá po vzájomnej dohode obidvoch hráčov, vyzývateľ môže byť ktorýkoľvek z hráčov.
Ak hráč opakovane odmieta nastúpiť na zápas s vyzývateľom, výzyvateľ podá protest na ligovú komisiu, ktorá rozhodne o spôsobe riešenia.

Hráči budú hrať v skupinách. Skupiny budú rozdelené podľa úrovne: Extraliga, I.liga, II.liga.
Zadelenie hráčov do skupín bude vychádzať z doteraz odohratých turnajov, noví hráči budú postupne pridávaní do skupín na voľné miesta, prípadne zadelenie hráča určí Ligová komisia.

Ak na niektorého hráča bude viac sťažností za nešportové správanie, nedodržiavanie fair-play a dohodnutého spôsobu hry, môže Ligová komisia rozhodnúť o jeho vylúčení z ligy.

V súťaži platí nasledovné pravidlo o časovom postupe odohrania zápasov :

Definícia - ZÁPAS je kompletne odohratá jedna hra (č.8, 9, alebo 10). Celkovo hrajú súperi medzi sebou 2 zápasy.

1.) k dátumu 31.3.2020 musí každý hráč odohrať min.10 zápasov

2.) k dátumu 31.5.2020 musí mať každý hráč odohrané všetky zápasy

V prípade nedodržania termínov bude hráč, ktorý zápasy neodohral, okamžite vylúčený zo súťaže a jeho zápasy sa anulujú.

 

V skupinách sa bude hrať systémom každý s každým 2 zápasy - vždy po jednom zápase v hrách č.8, 10.

V Extralige sa hra č.8 hrá na 7 víťazných hier, hra č.10 na 7 víťazných hier.

V I.lige sa hra č.8 hrá na 7 víťazných hier, hra č.10 na 7 víťazných hier.

V II.lige sa hra č.8 hrá na 7 víťazných hier, hra č.10 na 7 víťazných hier.

Hráči sa pred zápasom dohodnú, akým spôsobom sa rozhodne, ktorý hráč začína rozstrel.
V ďalších hrách určuje rozstrel vždy víťaz. Dvojica hráčov si sama určuje termín vzájomného zápasu.
Zápasy sa hrajú bez rozhodcu. Ak sa dvojica hráčov rozhodne hrať zápas s rozhodcom, zabezpečí si ho sama.

Po ukončení súťaže zostupujú 3 hráči z Extraligy do I.ligy.
Z I.ligy postupujú 3 hráči do Extraligy.
Z I.ligy zostupujú 3 hráči do II.ligy.
Z II.ligy postupujú 3 hráči do I.ligy.

Výsledky budú zverejňované na stránke Billiard Club 8.

Po ukončení zápasu je víťaz povinný poslať výsledok na e-mail mazari(zavináč)outlook(bodka)sk, alebo SMS na 0905 548 611.

Ak niektorý hráč z výsledkom nesúhlasí, pošle formou SMS, alebo mailom protest, ktorý bude riešiť ligová komisia.

V prípade nejasnosti výkladu pravidiel je rozhodca Braňo. mazari(zavináč)outlook(bodka)sk, 0905 548 611.

Ak sa zápas bude hrať v biliardovom klube Hawaii pub, je možné od obsluhy žiadať zľavu na prenájom stola.

V prípade sporných situácií je najvyššou autoritou Ligová komisia.

Prípadné pripomienky môžete posielať mailom.
Aktuality o dianí v lige je potrebné sledovať na stránke Billiard Club 8.

Štartovné je 20€ za jeden semester ligy (5 mesiacov).
Štartovné slúži na ocenenie najlepších hráčov v skupinách, spoločné stretnutia atď.
Štartovné je potrebné zaplatiť pred začatím ligy.

Členovia Ligovej komisie : IvanH, Matwej, Pepo

 

Published Jan 8, 2020

Comments

Chat ()
Last message from:
    Please log in to comment